Etusivu

 


Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

Paperiliiton Äänekosken osasto n:o 13 ry.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä

Maailmanlaajuiselle talouslamalle ei näy vielä loppua. Suomessa teollisten työpaikkojen määrä on pudonnut rajusti viimeisten vuosien aikana. Paperiliittolaisten työssäkäyvien jäsenten määrä jatkaa tasaista laskuaan. Painopaperin kysyntä maailman markkinoilla vähenee ja alan kannattavuusongelmat koskettavat Suomen tehdasyksiköitä. Kartonki-ja selluteollisuus sen sijaan kulkee hyvässä myötätuulessa ja se lupaa hyvää Äänekosken tehdasalueen tulevaisuudelle.

Käynnistymässä on myös projekti Äänekosken Metsä Groupin tehdasalueelle rakennettavasta uudesta koivuviilun sorvaus- ja kuivauslinjasta. Äänekoskella tuotettu viilu viedään Viroon uuteen vaneritehtaaseen. Uusi tuotantolinja on tarkoitus rakentaa vanhaan paperikonehalliin. Uuden tuotantolinjan henkilöstömäärät tarkentuvat myöhemmin. Nähtäväksi jää, miten uuden tuotantolinjan myötä tulevat muutokset mm. liikennejärjestelyjen osalta tulee vaikuttamaan TC- labran ja Arkkaamon nykyisiin rutiineihin.

Alkuvuodesta 2016 julkaistiin tiedote, jossa kerrottiin neljän teollisuusliiton liittoyhteistyöhankkeesta ja siihen liittyvästä aiesopimuksesta. Sopimuksen mukaan Metallityöväen liiton, Paperiliiton, Puuliiton ja TEAM teollisuusalojen ammattiliiton on tarkoitus yhdistyä loppusyksystä 2017. Paperiammattiosastojen 13. ja 77. välinen vuoropuhelu jatkuu mahdollisen yhdistymisen tiimoilta. Ensi vuoden 2017 työehtosopimusneuvottelut avaa Paperiliitto, jonka nykyinen sopimus päättyy 30.9.2017. Neuvotteluista tulee varmasti haastavat, kun yritetään löytää ratkaisuja palkankorotuksen tasosta ja muista TES:iin liittyvistä sopimusteksteistä.

Luottamusmiestoiminta

Edunvalvonnassa pääpainoalueet ovat työpaikkojen säilyttäminen, ansiokehityksen ja työsuojelun kehittäminen. Luottamusmiesjaoston toiminta jatkuu kuten aiemminkin. Jaoston kokouksia pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden toinen tiistai. Kokouksiin kutsun saavat myös molemmat työsuojeluvaltuutetut ja osaston puheenjohtaja. Tehtaiden yhdysmiehet kokoontuvat tarvittaessa. Lisäksi ns. työjaosto valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita.

Työsuojelu

Työsuojeluun panostetaan vahvasti niin CP Kelcolla kuin Kartonkitehtaalla. Turvallisuuden tunnusluvuilla mitattuna molemmat tehtaat tekevät hyvää ennakoivaa turvallisuustyötä. Työntekijöiden työssä jaksamisen ja työssä selviytymisen tukena ollaan vahvasti mukana. Työpaikalla esiintyvien ongelmatilanteiden korjaamiseen niin fyysisissä kuin henkisissä tilanteissa pyritään löytämään ratkaisukeinoja.

Kokoustoiminta

Osasto pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Ammattiosaston hallitus kokoontuu tammikuussa järjestäytymiskokouksen muodossa ja päättää siinä vuoden
2017 aikataulutuksista. CP Kelcon työntekijöiden työhuonekunta pitää omat sääntömääräiset kokouksensa ja lisäksi kokoontuvat omien tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi omat erilliset jaostot pitävät kokouksiaan.

Talous ja virkistystoiminta

Osaston taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja säästäväisyyttä noudattaen. Maksavien jäsenten määrä on ollut jatkuvassa laskussa, joka asettaa oman haasteensa kulujen pitämisen laaditun talousarvion raameissa. Jäsenistölle tullaan tarjoamaan vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksia. Osasto tulee järjestämään erimuotoisia matkoja sekä tarjotaan tuettuja mahdollisuuksia käyttää mm. kulttuuripuolen tarjoamia palveluja. Perinteiset lasten- ja aikuisten pikkujoulut pidetään. Osastomme osallistuu myös Paperiliiton järjestämiin tapahtumiin.

Koulutus ja tiedottaminen

Monipuolista koulutusta osaston toimijoille järjestetään Paperiliiton toimesta. Osastomme jäseniä on aktiivisesti osallistunut liiton järjestämiin tapahtumiin. Uusia henkilöitä on lähtenyt koulutuksiin mukaan ja osasto tukee omalta osaltaan koulutukseen lähtijöitä. Papos-lehti julkaistaan kerran vuodessa ja toimitetaan jäsenistölle postitse kotiin. Tiedottaminen hoidetaan osaston kotisivujen, tehtaiden ilmoitustaulujen sekä Paperiliitto- ja Sisä-Suomen lehden kautta.

Muuta

Ammattiosasto muistaa myös jatkossa niitä henkilöitä, jotka ovat toimineet pitkäaikaisesti osastomme luottamustehtävissä. Kummilapsi toimintaa jatketaan.